โปรโมชั่น

* หมายเหตุ

  • - หากคุณลูกค้าไม่สะดวกรับโปรโมชั่น ทำเทิร์น 1 เท่า จึงสามารถถอนเครดิตได้
  • - ท่านสมาชิกที่สมัครใหม่จะต้องไม่ซ้ำกับข้อมุลเดิมของเรา เช่น ชื่อ นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, เลขที่บัญชี, E-mail, IP Address
  • - กรณีที่ท่านสมาชิกมีหลาย User ถ้าท่านมีการเล่น 2 ผั่งสวนทางกัน ทีมงานจะตัดสิทธิ์ท่านทันที